Toponimia menorquina II: Es Migjorn i Llevant maonés


A Menorca, es Migjorn designa el conjunt de terres que aboquen les aigües a la seva costa meridional. D'aquesta forma, després de la divisió del terme d'es Mercadal, ha vingut el nom d'Es Migjorn Gran . El poble, que té al seu centre l'església de Sant Cristòfol, es formà al voltant de la capella que, dins el lloc de Binicodrellet, l'any 1769 edificà Cristòfol Barber i Ametller, en honor al seu sant patró.
Sant Lluís, fundada pels francesos durant la seva dominació entre 1756 i 1763, es va construir en les garrigues de Binifadet entorn de l'església que s'acabà de construir el 1783, Al costat de l'església, es varen anar ocupant les cases, i el nucli prengué el nom de Sant Lluís, sant de l'església i en honor al rei Lluís XV de França.
Sant Climent, el pariatge de Jaume II de Mallorca ja disposava el 1303 l'erecció de la capella de Mussuptà, a la garriga del mateix nom, com a sufragània de Santa Maria de Maó. Ja el 1641, es construir una nova església dedicada a Sant Climent, reformada al segle XVIII i que ha donat nom a la població, tot i que actualment es conegut per la seva forma d'Es Castell.
Llumaçanes, ja documentat al segle XV amb el nom de Llucmassanes. Segons Coromines, el seu nom ve del compost lluc ( del llatí lucu que vol dir bosc), amb un segon compost que identifica amb els noms dels catalans que contenen l'antic nom d'arbre fruiter. Maçana és un equivalent del castellà manzana, i viu encara en una part del català occidental i del Principat: Maçanes, la Maçana, etc que son antics col·lectius que signifiquen "pomerar".

Recull de toponímia menorquina. Consell Insular de Menorca. 2001

Comentaris

Entrades populars