¿Why I am a Feminist?

No neixem dones, ens feim dones, ja que el ser dona no és una cosa donada, no hi ha determinació biològica, sinó el resultat de la història de la civilització més la història particular de cada persona, cada dona, on la historia de la seva infancia serà el que determinarà la seva feminitat, donant l'essència de la feminitat.
Quan una nena neix, la construim per ser una dona. Clar que hi ha diferències biològiques, però abans que la nena sigui conscient, li escrivim en el seu cos la manera de veure, besar, el que serà el seu destí, essent el context social el que construiex la condició femenina. Un context social que marca una diferencia de status, donant un estat d'opressió i explotació, que es el pretexte sobre els quals construim, on es determina la percepció femenina. Simone de Beauvoir.


Comentaris

Entrades populars