Flash Mobs / Guerriles digitals


Cada vegada més, i sobretot en les grans ciutats, podem veure com sorgeixen manifestacions anomenades Flash Mob, és a dir, un grup de persones que es reuneixen alhora, voluntàriament i de forma transitòria en un lloc públic, sense que s'hagin de conèixer prèviament, i per portar a terme alguna acció inusual.
Normalment, aquestes concentracions es porten a terme a través d'internet o altres sistemes de comunicació digital.Podem entendre per Flash Mobs una agrupació espontànea i anònima de persones, organitzades mitjançant  suports digitals, o bé, flash mobs informàtics, on un grup de persones es reuneixen a través d'Internet per possar a la disposició de projectes el seu processador, creant així una supercomputadora virtual com SETI@home , o el diferents programes d'intercanvi P2P.

Al contemplar aquestes manifestacions, així com moltes de les nostres accions habituals impregnades tecnològicament, podem notar els bulversaments tant profunts que estan patint les nostres formes de relacionar-nos, organitzar-nos... Darrera totes aquestes conductes que ens porten a les movilitzacions instantàneas, hi ha el fet que som una societat cada vegada més tecnològica. Homo digitalis, el que ens durà a pensar per una banda en el gran canvi lliberador que ens han portat les noves tecnologies, ja sigui en l'accés a l'informació, més directe i diversificat.  Així com en el terrible problema que aquest desenvolupament comporta al portar-nos cap a la supressió de les llibertats, la pèrdua de privacitat i l'augment del control social. Ara, com diu Castells en la seva triologia sobre l'Era de la informació, les noves tecnologies no són ni bones ni dolentes, però tampoc són neutres, pel que només el seu ús ens podrà parlar de la seva utilitat final.
Els Flashmobs ens són un bon exemple: poden utilitzar-se per divertir-se, fent una guerra de coixins en mig del carrer, poden ser una acció terrorista, acciones reivindicatives, i un llarg etc. Però no deixen de ser una evidència més de com l'irrupció de les nous mitjans de comunicació i les seves diferentes plataformes, parlem de xarxes socials o dispositius mòbils, estan golpejant les nostres habituals formes de relacionar-nos, fent una esquerda cada vegada més gran que no fa que moure el món.


 http://www.barnamob.com/
http://flashmob.info/fr/

Al final no hay más remedio que librarse del miedo a tomar el poder... A la hora de la decisión revolucionaria estamos completamente solos. La emancipación es obra de nosotros mismos. Ante la teleología que confía en que la revolución estallará inevitablemente cuando llegue la crisis final, Lenin intuye que no hay un tiempo definido y predeterminado para la revolución. Simplemente, la oportunidad revolucionaria se presenta en función de un conjunto extraordinario de circunstancias. La oportunidad se aprovecha o se pierde. 

Lenin hoy, Slavoj Zizek

Comentaris

Entrades populars