O-kee-Pa

Els Mandan (indis de les planes nortamericanes) creien que molts animals, i fins i tot objectes inanimats, tenien un cert poder espiritual denominat xo'pini. Aquest poder podia ser transferit als humans en la participació de rites, on destaca l'o-kee-pa. Molts d'aquest rites, significaven també el pas del nen o jove al guerrer, és a dir, l'home.L'O-kee-pa,és una ceremonia de quatre dies, on es representava la mitologia de la tribu, així com ajudava als seus participants a renovar el xo'pini. Un dels episodis més impresionants consistian en la suspensió vertical a través dels músculs del pit, després d'haver passat per una fase de dejú i esgotament físic, aconseguint així la separació total de cos i ment, arribant a un estat totalment espiritual.
Actualment hi ha bastanta gent que practica suspensions, tot i que no haurien de rebre el nom d'o-kee-pa, ja que aquesta no és fa a través del múscul, sinó penjant-se de la pell, així com es solen passar per alt els estats anteriors a la suspensió. Així mateix, moltes de les suspensions actuals no tenen el significat donat pels Madan, tot i que segueixen representant un rite de pas, tot i que açò no tengui una repercussió social com anteriorment sí tenia.Dedicat al futur guerrer de calescoves i la seva iniciadora finlandesa

Comentaris

Entrades populars