FLOW (for love of water)Flow, documental d'Irena Salina, ens mostra quins son els problemas als que ens ha portat la privatització de l'aigua.
Al món, moren 30.000 persones al dia degut a enfermetats relacionades amb l'aigua, com el còlera, diarrea. Un exempla d'açò, el viem als USA, on a l'aigua de Texas s'han trobat restes de prozac, o les mostres d'atrazina, pesticidia molt utilitzat als USA i prohibit a Europa, que ha demostrat que la seva filtració a l'aigua ha provocat una baixada de la qualitat del semen, així com un augment del càncer de prostata i mamari. No fa falta dir, que aquest problema és igual o més greu en països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, on les les qüestions legals poden ser més fàcils d'evadir.
La privatització de l'aigua a Bolivia, a càrrec de la multinacional SUEZ, feu que a les regions de l'Alt i Cochabamba, on abans no hi havia problemas d'aigua, 1/5 nens moren abans dels 5 anys degut a enfermetats relacionades amb l'aigua, a més a més de fer pagar a aquesta gent per un recurs natural que abans podien utilitzar, i que és totalment necessari per la vida humana. Front a aquest problema, a la India, concretament a Bomminampadu ( a l'estat de Andhra Pradesh), s'ha impulsat una tecnologia a fi de netetjar l'aigua a base dels rajos ultravioleta, pel que la població pot gaudir d'aigua en bon estat i preu raonable, com demostren els 10 lit/per.dia a 2$ l'any que paguen els habitats d'aquesta regio per aquesta inraestructura.

Aquestes son algunes de les idees que apareixen al documental i en les quals cadescú hi hauria de reflexionar, ja que el problema de l'aigua és un problema vital, com ella ho és per a nosaltres.

Comentaris

Entrades populars